Top Physio bei Google PlusTop Physio bei BlogspotTop Physio bei Facebook

Algemene voorwaarden

HUIDIGE CURSUSDATA

IFDMO cursusdata

IFDMO / Typaldos-cursussen in Duitsland

IFDMO / Typaldos-cursussen in Portugal

IFDMO / Typaldos-datums in Zwitserland

IFDMO / Typaldos-cursussen in Hongarije

FDM-INFOBROCHURE

homeflyer2018

Please note:
this is a translation of the German terms & conditions and that only German law is applicable.


Toelatingseisen
Tenzij anders bepaald kunnen de cursussen gevolgd worden door fysiotherapeuten, masseurs, natuurgenezers, osteopaten en artsen. In uitzonderlijke gevallen kunnen medische- of fysiotherapie studenten worden toegelaten.
 
Cursus aanvraag
De IFDMO is geen organisator van FDM cursussen. De taak is alleen om verzoeken naar de juiste organisatie van de cursus te sturen. Deze zal dan contact met u opnemen en stuurt u een bijbehorende inschrijfformulier. De aanvraag moet schriftelijk worden ingediend per post of fax. Indien 2 weken na het versturen van de aanvraag geen bevestiging van de organisator heeft plaatsgevonden, vragen wij u om contact met ons op te nemen. Een verzonden aanvraag geeft nog geen recht tot definitieve deelname aan de cursus. Beslissend is de volgorde van inschrijving en betalingsbewijs.

Met de registratie van uw persoonlijke gegevens, gaat u ermee akkoord dat deze door ons worden opgeslagen en voor verdere verwerking aan de betreffende organisatie gestuurd worden.

Betaling
Er gelden de voorwaarden opgesteld door de organisatie van de cursus

Annulering door de deelnemer
Er gelden de voorwaarden opgesteld door de organisatie van de cursus

Annuleringen

De IFDMO is gerechtigd de cursusdata te wijzigen of af te gelasten, indien er zich te weinig deelnemers hebben ingeschreven. Ook is et mogelijk uit organisatorisch oogpunt de organisatie te wisselen. De IFDMO is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het niet nakomen van de verplichtingen door de referent. De cursus kan tot 3 weken voor aanvang van de cursus geannuleerd worden bij een te gering aantal deelnemers.

Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van IFDMO voor alles, wat voortvloeit uit deze contractuele relatie en andere juridische relatie wordt beperkt met betrekking tot opzet en grove nalatigheid, voor zover dit niet de schending van een contractuele verplichting of letsel aan leven, lichaam of de gezondheid betreft. Hetzelfde geldt voor de aansprakelijkheid van agenten/referenten van IFDMO. Demonstraties en oefeningen/training die de cursisten/referent aan patiënten of andere cursisten uitvoeren zijn voor eigen risico.

Video, geluidsopnames en foto's
Door de IFDMO bepaalt is het niet toegestaan om foto's van welke aard dan ook te nemen. Als opnamen door de referent zijn toegestaan, dan mogen die alleen worden gebruikt voor eigen doeleinden. Het kopiëren of distribueren van het materiaal zou een schending van het auteursrecht zijn en is verboden. Hetzelfde geldt voor het script en andere cursusbenodigheden.

Naamvoering “FDM Practitioner”
Wij maken u erop attent dat de naam “FDM Practitioner” geen beroep is, maar moet dienen om de belanghebbende patiënten te informeren over het niveau van de opleiding van de therapeut. Verder wijzen wij erop dat de juridische situatie in Duitsland veel ruimte biedt voor interpretatie. Momenteel zijn er geen duidelijke wetten, wat fysiotherapeuten mogen uitvoeren en wat niet.

Algemene Voorwaarden van deelname
aan het IFDMO THERAPEUTENREGISTER

Standaard registratie
Na het behalen van de cursus 1-3 kan een Basis registratie in het IFDMO-therapeutenregister plaatsvinden. Het abonnementsgeld bedraagt voor een jaar: € 25 incl. BTW/ jaar. De registratie wordt automatisch per jaar verlengt, zonder afmelding 4 weken voor het eind van het abonnement jaar.
    
VIP registratie
Na het behalen van Level I (FDM-Practitioner) kan een VIP registratie in het IFDMO-therapeutenregister plaatsvinden. Hier kunt u zich persoonlijk en uw praktijk presenteren. Hier kunt u zich zichzelf en uw praktijk voorstellen voor 75,00€* per jaar.
Een VIP aanmelding wordt vooraan in de registratielist geplaatst. Het abonnementsgeld bedraagt voor een jaar: € 75 incl. BTW/ jaar. De registratie wordt automatisch per jaar verlengt, zonder afmelding 4 weken voor het eind van het abonnement jaar.

De registratie in het VIP bestand vindt plaats op postcode. Zijn er meerdere VIP registraties (<5) met gelijke postcode, worden deze alfabetisch weergegeven. In het geval van meer dan 5 registraties biedt de IFDMO de mogelijkheid een hogere plaats te “kopen”.

De IFDMO behoudt zich het recht voor om de inzendingen te controleren en indien nodig af te wijzen.

Voor het plaatsen van een link naar de IFDMO website, krijgt de therapeut 3 maanden gratis registratie. In het geval dat de link tijdens deze 3 maanden verwijderd wordt, komt deze aanbieding te vervallen.

De in het therapeutenregister geregistreerde therapeut heeft de verplichting, wijzigingen van persoonsgegevens zo snel mogelijk te actualiseren.

Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Services erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies entsprechend unserer Datenschutzrichtlinien setzen und verwenden. Mehr Infos.